Pathos - Management Informatie voor pathologie

In laboratoria voor pathologie is er veel data beschikbaar. Deze data kan onder andere worden gebruikt om inzicht te krijgen in kwaliteit en efficiency van het laboratorium. Daarom heeft MagnaView samen met Stichting Palga speciaal voor laboratoria voor pathologie MagnaView Pathos ontwikkeld. Dit product bestaat uit MagnaView software aangevuld met kant-en-klare analyses die direct gebruik maken van data uit (Kern-)U-DPS.

Image

Management Informatie

Met Pathos kan ieder laboratorium snel en gemakkelijk over management informmatie beschikken. Binnen een paar muisklikken kan informatie op beeld worden worden gezet over maandproductie en doorlooptijden. Dit kan ook direct voor het jaarverslag worden gebruikt. Pathos is een erg gebruiksvriendelijk product doordat de gebruiker via een inituïtieve bediening de informatie direct op beeld kan zetten.

Protocol Informatie

In Pathos zijn drie modules toegevoegd waarmee informatie over protocollen gemakkelijk inzichtelijk gemaakt kan worden. Het gaat op de protocollen: Mamma, Colon, en Cervix.

Mamma protocol

In deze module is alle mamma protocol data gecombineerd met U-DPS data. De analyses in deze module zijn opgedeeld in mamma, oksel en schilwachtklier. Voor elk zijn meerdere analyses beschikbaar. Dit zijn bijvoorbeeld:
  • Verdeling diameter tumor
  • Aantal onderzoeken per type invasieve tumor
  • Verdeling aantal lymfklieren

Colon Protocol

Alle colon protocol data is hierin gecombineerd met de (Kern-)U-DPS data waardoor het mogelijk wordt om alle informatie te achterhalen. Standaard bevat deze module een aantal analyses welke relevant zijn voor elk laboratorium. Zoals bijvoorbeeld:
  • Aantal onderzoeken per resctie type
  • Verdeling aantal lymfklieren per onderzoek (incl. gemiddelde van NL tbv benchmarking)
  • Aantal lymfklieren vs aantal positieve lymfklieren

Alle analyses zijn interactief waardoor het mogelijk is om meer informatie te achterhalen.

Cervix Protocol

Het Cervix protocol is de grootste toevoeging aan Pathos 4.0. In deze module zitten meer dan 15 views met standaard overizchten over de cervix onderzoeken. Denk daarbij aan:
  • Aantal onderzoeken per KOPAC score
  • Aantal onderzoeken per Pap-klasse
  • KOPAC scores uitgezet tegen elkaar
  • Geringe een ernstige afwijkingen

Al deze informatie kan worden gebruikt in de communicatie met de Reginoaal Coördinerend Patholoog (RCP). Daardoor is het niet meer nodig om daar zelf veel tijd aan te besteden.

Community

Iedere gebruiker van Pathos kan gebruik maken van de informatie op de Community. Daar staan onder andere 'Veel gestelde vragen', 'Gebruikershandleidingen' en 'Release notes'. Er is ook de mogelijkheid om zelf vragen te stellen.

Gebruikers

Op dit moment zijn er al 30 laboraroria voor pathologie die gebruik maken van Pathos. Hieronder is een overzicht te vinden van deze laboratoria:

PA-westbrabant Groene Hart ziekenhuis
Elisabeth ziekenhuis OLVG
Isala klinieken Tergooi ziekenhuizen
Orbis Medisch Centrum Atrium MC
A v Leeuwenhoek (NKI) Bethesda (sazinon)
UMC Groningen Diakonessenhuis Utrecht
Laurentius ziekenhuis Admiraal de Ruyter ziekenhuis
UMC st. Radboud Jeroen Bosch ziekehuis
PAL Dordrecht Reinier de Graaf Groep
Stichting Pathan Kennemer gasthuis
Saltro Spaarne ziekenhuis
Zorgsaam Amphia ziekenhuis
Elkerliek ziekenhuis Maasstad ziekenhuis
Sint Lucas Andreas ziekenhuis Symbiant
Martini ziekenhuis UMC Utrecht